himalayan dalai lama / elekce

Himalayan Dalai Lama visual performance, Festival Elekce, Prague 2016

© Josefína Pleslová
© Josefína Pleslová
© Josefína Pleslová
© Josefína Pleslová
Himalayan Dalai Lama visual performance, Elekce Festival, Prague 2016, © Josefína Pleslová
Back to Top